Lietuvos ir JAV dvišalėse konsultacijose aptartas pasirengimas NATO vadovų susitikimui Vilniuje

Lietuvos ir JAV dvišalėse konsultacijose aptartas pasirengimas NATO vadovų susitikimui Vilniuje

Birželio 8-11 dienomis vykusio  vizito į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) metu užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas susitiko su JAV Nacionalinio saugumo Tarybos ir Valstybės departamento pareigūnais, lietuvių bendruomenės JAV atstovais, dalyvavo JAV ir Lietuvos verslo forumo diskusijoje. Susitikimų su JAV institucijų metu buvo aptartas pasirengimas NATO viršūnių susitikimui bei Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas dvišaliais, regioniniais bei globaliais klausimais.

Susitikimuose su JAV Prezidento padėjėja Amanda Sloat ir Valstybės sekretoriaus padėjėjo pavaduotoju Douglas D. Jones aptartas pasirengimas NATO vadovų susitikimui Vilniuje, tolesnė parama su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai ir jos narystės NATO siekiams, būtinybė stiprinti atgrasymui ir gynybai skirtas NATO pajėgas rytų flange, Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas saugumo ir gynybos klausimais.

Susitikime su JAV Valstybės sekretoriaus pavaduotoju Geoffrey R. Pyatt aptartas Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas didinant energetinį saugumą, tolesnė parama Ukrainai energetinio saugumo srityje.

Su JAV Nacionalinio saugumo Tarybos specialiąja direktore Sarah Beran ir Valstybės sekretoriaus padėjėjo pavaduotoju Rytų Azijos ir Okeanijos biuro vadovu Rick Waters aptarta būtinybė mažinti ekonominę priklausomybę nuo Kinijos, galimybės didinti strateginę diversifikaciją, bendradarbiavimas su Indijos-Ramiojo vandenynų regionu.

Susitikimuose su Vašingtono ir Baltimorės lietuvių bendruomenės atstovais aptarta lituanistinio švietimo plėtra, grįžimo į Lietuvą skatinimas, pasirengimas referendumui dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo.

Viceministras taip pat dalyvavo Čikagoje vykusiame antrajame Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo forume, pristatė Lietuvos paramos Ukrainos atstatymui projektus. Forume dalyvavo daugiau kaip 300 verslo atstovų iš JAV ir Lietuvos.