Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo konferencija – svarbiausiems 20-ies metų darbams ir ateities vizijai aptarti

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo konferencija – svarbiausiems 20-ies metų darbams ir ateities vizijai aptarti

Lapkričio 24 dieną Užsienio reikalų ministerijoje vyks tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo 20-ies metų sukakčiai paminėti, svarbiausiems pasiekimams aptarti bei ateities vizijai nubrėžti.

Konferencijos metu Lietuvos, Europos Sąjungos, įvairių tarptautinių organizacijų bei institucijų atstovai apžvelgs vystomojo bendradarbiavimo pasiekimus, galimybes viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus atstovams įsitraukti į Lietuvos ir kitų pasaulinių donorų finansuojamas programas. Daug dėmesio konferencijoje bus skirta Ukrainos atstatymui, Lietuvos įgyvendintų projektų patirčiai ir tolimesnei plėtrai aptarti.

Konferencija vyks Užsienio reikalų ministerijoje, J.Tumo-Vaižganto g. 2, Vilniuje.

Kviečiame dalyvauti!

KONFERENCIJOS PROGRAMA