Visuomenė kviečiama teikti pasiūlymus atnaujintam Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų planui

Visuomenė kviečiama teikti pasiūlymus atnaujintam Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų planui

Viešajai konsultacijai pateiktas atnaujintas Nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021–2030 m. (NEKSVP). Pastabų iš visuomenės laukiama iki rugpjūčio 23 d.

NEKSVP atnaujinimą 2021 m. inicijavo Energetikos ir Aplinkos ministerijos. Šio tikslu ppbuvo įkurtos 5 dekarbonizacijos (transporto, žemės ūkio ir miškininkystės, pramonės, atliekų ir žiedinės ekonomikos bei energetikos) ir 3 energetikos (energijos vartojimo efektyvumo, vidaus rinkos ir mokslinių tyrimų, inovacijų ir konkurencingumo) darbo grupės.

Socialiniai ir instituciniai partneriai atnaujinamam planui pateikė beveik 600 priemonių pasiūlymų, kokį kelią ir priemones turėtų pasirinkti Lietuva, siekiant dekarbonizacijos tikslų, ieškant klimatui neutralaus ekonomikos modelio. Savo rekomendacijas pateikė ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertai. 

Žemės ūkio organizacijos taip pat aktyviai dalyvavo darbo grupių veikloje – žemės ūkio ir miškininkystės sektoriui pateikti net 89 priemonių pasiūlymai, kaip švelninti klimato kaitą ir didinti sektoriaus prisitaikymą.

„Surengėme net 13 Žemės ūkio ir miškininkystės dekarbonizacijos darbo grupės susitikimų, kuriuose buvo aptarti pagrindiniai šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų šaltiniai žemės ūkio sektoriuje, taip pat efektyviausios priemonės šioms emisijoms mažinti. Džiaugiamės, kad sektoriaus atstovai aktyviai įsitraukė į diskusijas ir pateikė daug pasiūlymų, kurie buvo integruoti į NEKSVP projektą. Tai rodo, kad klausimas yra itin aktualus, norima prisidėti ieškant geriausių sprendimų“, – sako Žemės ūkio ir miškininkystės dekarbonizacijos darbo grupės vadovė, žemės ūkio ministro patarėja Kristina Simonaitytė.

Pasitelkus VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir Aplinkos apsaugos agentūros ekspertus, buvo atlikti priemonių modeliavimai. Jų rezultatas – su esamomis ir papildomomis priemonėmis bus pasiektas Lietuvai nustatytas 21 proc. iki 2030 m., palyginti su 2005 m., ŠESD emisijų sumažinimo tikslas. Taip pat bus pasiektas 70 proc. atsinaujinančių energijos išteklių bendrame galutiniame energijos suvartojime ir 100 proc. – elektros energijos suvartojime – tikslas. Apskaičiuota, kad sektorių transformacijai bus skiriama 12 mlrd. EUR viešųjų investicijų.

Atnaujintą NEKSVP projektą ir viešosios konsultacijos anketą galima rasti e. pilietis platformoje.

Dokumentas taip pat bus teikiamas konsultacijoms su Europos Komisija. Pagal jos pastabas atnaujinus šį svarbų dokumentą, Lietuva privalės NEKSVP patvirtinti iki 2024 m. birželio 30 d.

Daugiau informacijos – Aplinkos ir Energetikos ministerijų interneto svetainėse. Visą dekarbonizacijos darbo grupių susitikimų medžiagą galima rasti čia.